บทกลอนหวาน

..เชิญมาซี ฉันจะแต่งกลอนให้เธออ่าน..
ทั้งกลอนหวาน กลอนซึ้ง..และกลอนใส..
บทกวี..ความรัก..กำลังใจ..
..ให้สถิต ในหัวใจ เธอชื่นบาน…
รอรักฟอร์ยู..

ยินดีต้อนรับสู่ ห้องบทกลอนแสนหวาน รอรักฟอร์ยู